ฉลอง 40 ปี ร้านข้าวแกงป้าสม
แจกปฏิทินฟรี! วันที่ 31 ธ.ค. 56 – 1 ม.ค. 57 เท่านั้น

40th Auntie Som’s Anniversary
Free New Year Calendar