ปฏิทินเก่าของคุณมีค่า…อย่าทิ้ง

“ปฏิทินเก่าของคุณมีค่า…อย่าทิ้ง”
บริจาคได้ที่ ร้านข้าวแกงป้าสม (Auntie Som’s)
ถ.บวร หลังตลาดสดเทศบาล เมืองกาญจนบุรี
รับบริจาคตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มกราคม 2557 เท่านั้น