ช่องทางการโอนเงิน

สแกนได้ทุกแอพการเงิน

ชื่อบัญชี
อุกฤษ อายุยง

ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี
632-017144-7

ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี
984-3-81720-6